Tìm kiếm:  
     

Info Central - Giới thiệu 
InfoCentral là phần mềm quản trị văn phòng chạy trên  mạng nội bộ của công ty, được thiết kế để giúp cho việc chia sẻ thông tin trong công ty của quý khách hàng được hữu hiệu hơn. Phần mềm này có thể được chỉnh sửa và chỉ cần một web server để chạy nó. Đội ngũ nhân viên trong công ty quý khách hàng có thể vào lấy thông tin ở InfoCentral từ bất kỳ máy tính cá nhân nào trong mạng bằng cách sử dụng Internet Explorer, hoặc từ bất kỳ một web browser nào khác. Ngoài ra, bạn có thể kết nối với InfoCentral từ website của bạn, do đó những thông tin từ trang web nội bộ của công ty có thể được gởi lên Internet website một cách tự động.
   Info Central - Những đặc điểm chính 
   Info Central - Chi tiết khách hàng 

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.