Tìm kiếm:  
Danh sách khách hàng 
Dưới đây là danh sách một vài khách hàng của chúng tôi.
Phần mềm quản lý bán hàng 

- Fosters Vietnam Ltd.
- Beverages International Ltd
- L.U.X Ltd
- Vietnam Beverages Ltd
- .....
Hệ thống Email 


- Cimigo
- Saatchi & Saatchi
- Behn Meyer Vietnam Ltd.
- Unza Vienam (Binh Duong)
- VICT (Vietnam International Container Port)
- The Landmark
- Natsteel Vina (J.V.)
- ICA Pharmaceuticals
- Apollo Education and Traing Organisation
- BCCI
- Ben Thanh Group
- .....

Dịch vụ Hosting và thiết kế Web Site 

http://www.mekongresearch.com
http://www.newasia.bz
http://www.rudep.org
http://www.nutriwayvn.com
     


Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.