Tìm kiếm:  
Phần mềm kiểm kê mạng 
Công ty TNHH Phần Mềm Hải Triều vừa có một công cụ mới để quản lý mạng. Đó là phần mềm "Network Inventory Manager". Phần mềm này có thể thu thập mọi thông tin chi tiết về tất cả các máy tính được kết nối trong mạng để lập ra một dữ liệu đầy đủ cho việc quản lý mạng. Không cần phải cài đặt thêm bất cứ một phần mềm nào vào trong máy tính của khách hàng, do đó, người quản lý mạng có thể kiểm kê được tất cả các máy tính trên mạng mà không cần phải làm thêm bất cứ một công việc cài đặt nào.

Sử dụng phần mềm này sẽ đảm bảo được tất cả các máy tính của nhân viên trong công ty bạn đủ mạnh để hoạt động và chúng chỉ được cài đặt những phần mềm đúng và hợp pháp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về phầm mềm mới này, xin kết nối vào đây...
http://www.hitechsoftware.net/content.aspx?menuid=40&tpl=4
     


Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.