Tìm kiếm:  
Tổng quan kế hoạch thăm khách hàng của nhân viên bán hàng 
PRISM tự động lập lịch thăm khách hàng để đảm bảo tất cả các khách hàng được thăm đúng hẹn. Có một chu trình 24 ngày, nghĩa là trong mỗi chu trình(khoảng 1 tháng) mỗi khách hàng đều được thăm từ 1 đến 24 lần. PRISM in 1 trang “Kế họach thăm khách hàng” cho mỗi nhân viên bán hàng để theo dõi việc thăm viếng khách hàng mỗi ngày.
Sử dụng như thế nào 

Lên lịch thăm viếng cho mỗi khách hàng

clip_image001.jpg

Hình này minh họa khách sạn Sofitel được thăm vào tuần 1 và 2 và vào mỗi ngày thứ 2 của tuần(Thứ ba)


Chọn ngày bắt đầu cho kế họach thăm khách hàng

clip_image002.jpg

Chọn nhân viên bán hàng cho kế hoạch
Nhấn vào nút “Create” để xem lại và in ra kế hoạch
Sau đó sử dụng nút “Print Call Cards” để in ra thẻ lưu thông tin khách hàng cho mỗi lần thăm viếng
Kiểm tra ở trang “ví dụ báo cáo” để xem kế hoạch và thẻ gọi trong PRISM

BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.