Tìm kiếm:  
Tổng quan nhãn hiệu và chi tiết SKU 
PRISM lưu lại chi tiết mỗi lần thăm khách hàng (Điểm bán). Mỗi lần thăm, thông tin được lưu lại, in ra và lần thăm tiếp theo nhân viên bán hàng chỉ cần ghi những thông tin mới và những thay đổi. Điều này làm giảm công việc quản lý cho thư ký và nhân viên bán hàng.
Sử dụng như thế nào 

Hình dưới đây đưa ra 1 phần của Thẻ Gọi được sử dụng để lưu thông tin SKU

clip_image003.jpg

Những cột ở trên minh họa….
     • Có hàng -  là những sản phẩm bán cho điểm bán này?
     • Giá bán – giá bán nào cho khách hàng của SKU này?
     • Lịch sử bán hàng – 4 cột tiếp theo chỉ ra lượng hàng đã bán cho điểm bán này trong 4 tháng vừa qua.
     • Trung bình tháng –PRISM tính lượng hàng bán trung bình trong 4 tháng vừa rồi.
     • Số lượng bán ra là lượng hàng bán từ điểm bán cho người tiêu dùng
     • Tồn kho – là lượng hàng hiện còn tồn trong kho của điểm bán.
     • Thời hạn sử dụng – là ngày hết hạn của sản phẩm trong kho của điểm bán.
     • Lượng đặt : nhân viên bán hàng lưu số lượng hàng mới bán cho điểm bán.
     • Tồn vỏ: lưu số lượng giỏ/ chai trống mà điểm bán giữ.

Một ví dụ đầy đủ của Thẻ gọi trong PRISM được trình bày trong trang “Mẫu báo cáo”
SKU đưa ra cấu hình cấu hình của thẻ gọi như màn hình dưới đây

clip_image004.jpg

Cột “Theo dõi” xác định SKU nào cần đưa lên trong Thẻ gọi
Cột “Thứ tự” đưa ra thứ tự sắp xếp của các SKU trong những báo cáo của PRISM
(Điều này cho phép báo cáo của những SKU quan trọng nằm bên trên)
Cột “SKU đối thủ” cột này cho phép chọn những SKU đối thủ để có thể sử dụng so sánh trong báo cáo

BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.