Tìm kiếm:  
Dễ dàng sử dụng công cụ quản lý khu vực 

Để quản lý những khách hàng, cần tiến hành một số công việc để cơ sở dữ liệu của PRISM được cập nhật. Những công việc này như…
• Tạo ra vùng, miền bán hàng mới
• Di chuyển khách hàng từ nhân viên bán hàng này hay vùng này cho người khác.
• Thêm hay xóa lịch thăm khách hàng.


Những công việc này hay khác có thể tiến hành đơn giản và nhanh chóng khi sử dụng những màn hình quản lý điểm bán của PRISM

Sử dụng như thế nào 

PRISM có 3 mức độ cho việc quản lý bán hàng của vùng

   • Miền(VD: miền Bắc, miền Nam)
   • Vùng: thường là một thành phố hay tỉnh
   • Khu vực: một quận hay huyện của thành phố/ tỉnh

Những thông tin này có thể xem ở menu dưới đây...


clip_image005.jpg


clip_image006.jpg

Hình này minh họa công việc quản lý một miền như thế nào…
   • Đầu tiên chọn một hay nhiều khách hàng bằng cách chọn ở cột ngoài cùng bên trái.
   • Chuyển những khách hàng này cho một nhân viên bán hàng mới, chọn nhân viên bán hàng rồi nhấn nút “Go”
   • Chép những cuộc thăm viếng này qua ngày khác (VD: Tuần 2, ngày 1) sử dụng nút “Copy To” sau đó nhấn “Go”
   • Chọn xóa những cuộc viếng thăm bằng cách nhấn nút “Delete selcted visits”

Ngoài ra còn có những chức năng khác trên màn hình này như:
   • Đóng cửa 1 khách hàng bằng cách cập nhật nút  “Close” bên tay phải
   • Tạo mới một khách hàng mới bằng cách nhấn nút “Add New Outlet” và nhập chi tiết vào
   • Cuối cùng là xem chi tiết 1 khách hàng, nhấn vào Outlet ID sẽ xem được chi tiết của khách hàng đó.

BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.