Tìm kiếm:  
Tổng quan quản lý chuỗi những đại lý 

Nếu công ty bạn không trực tiếp bán cho Đại lý bán lẻ, điều này rất khó để lấy những thông tin “Route to Market”. Ví dụ, với những điểm bán bán lẻ lớn nhất, và số sản  phẩm bán tại những điểm bán này. Lần lượt bạn có thể biết được những nhà bán sỉ của bạn có cung cấp trực tiếp cho những người bán lẻ hay chỉ bán cho nhà bán sỉ cấp dưới.

PRISM giúp hòan tất những thông tin này bằng cách lưu những nhà cung cấp cho nhà bán lẻ, cho bạn những thông tin về đường đi phân phối sản phẩm của bạn, và nhà bán sỉ nào có nhiều khách hàng nhất.

Chi tiết 

clip_image0012.jpg

PRISM cho phép bạn lưu nhiều nhà cung cấp cho mỗi điểm bán lẻ, và những nhà cung cấp này có thể ở cùng 1 vùng hay ở những vùng khác. Thông tin này được lưu trong hồ sơ của điểm bán.

Liên kết với phần mềm kế toán và tài chính

Trong nhiều trường hợp điều này rất có ích cho những thông tin bán hàng trực tiếp và liên kết những thông tin này với những thông tin bán hàng cấp hai trong PRISM. PRISM hỗ trợ việc này như sau…

   • Mỗi hồ sơ khách hàng trong PRISM sẽ có một số thứ tự riêng
   • Thêm vào đó mỗi khách hàng trực tiếp sẽ có một mã số tài chính trong hệ thống.
   • Điều này giúp liên kết từ phần mềm kế tóan đến PRISM
   • Thông tin bán hàng mỗi tháng có thể được nhập vào PRISM cho mỗi khách hàng trực tiếp
   • Khách hàng trực tiếp có thể bao gồm cả những người bán sỉ và những khách hàng như siêu thị.
   • So sánh giữa đại lý cấp 1 và cấp 2 được thực hiện trong PRISM

Kết nối với phần mềm kế toán thường được thực hiện tốt như một kết nối độc lập với những thông tin được xuất ra từ phần mềm kế tóan và sau đó được đưa vào PRISM. Đây là một quá trình tự động, vì vậy PRISM nhập vào từ những dữ liệu được lưu trên trên một thư mục đặc biệt trên mạng. Kết nối giữa phần mềm kết toán và PRISM vì vậy có thể được tiến hành tự động và không cần bất kỳ một thao tác bằng tay nào can thiệp vào.

BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.