Tìm kiếm:  
Tổng quan thông tin chi tiết tiểu sử của điểm bán 

PRISM lưu thông tin cho mỗi khách hàng trong cơ sở dữ liệu của PRISM. Bao gồm những thông tin cơ bản như….
• Chi tiết tên, địa chỉ, người liên hệ
• Nhân viên bán hàng, người phục vụ
• Loại điểm bán
• Cấp
• Ngày/ giờ đến thăm
• Chi tiết tên chủ và những người quản lý.

Bên cạnh những thông tin cơ bản, những thông tin khác được trình bày dưới đây…

Chi tiết 

clip_image009.jpg

Tất cả các lọai nhãn hiệu có thể thay đổi được để phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty bạn. Những thay đổi này có thể được thực hiện bởi nhân viên của bạn, và có thể hòan tất trong vài phút. Màn hình dưới đây minh họa thông tin cho mỗi sản phẩm, và thay đổi nó dễ dàng như thế nào.

clip_image0010.jpg

Đây là một phần đơn giản lưu số nhân viên tiếp thị là việc tại các điểm bán. Chi tiết của nhân viên tiếp thị được lưu theo phần nhãn hiệu và ca làm việc, những thông tin này có thể được sử dụng lên kế hoạch và làm báo cáo.

clip_image0011.jpg

PRISM giữ lại chi tiết tất cả các buổi thăm và làm việc với khách hàng. Bên cạnh đó còn có ngày và giờ đến thăm cũng được lưu trong PRISM
   • Hoàn tất(Những cuộc viếng thăm không đầy đủ được đưa ra trong 1 báo cáo đặc biệt)
   • Ghi chú những hoạt động của đối thủ (những thông tin này được đưa ra trong một báo cáo tóm tắt )
   • Mục tiêu của lần viếng thăm tiếp theo (In lại thẻ gọi cho lần thăm tiếp theo)
   • Ghi chú tổng quát, và hòan tất công việc của lần thăm viếng đó.
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.