Tìm kiếm:  
Tổng quan quản lý Signage và POSM 
Khi nhân viên bán hàng nhận đựoc yêu cầu/ đơn hàng những thông tin này được lưu trong PRISM – sau đó những yêu cầu này được phê chuẩn trước khi giao/ lắp đặt cho khách hàng. POSM yêu cầu 1 quy trình phê chuẩn rất đơn giản, trong khi Signage lai yêu cầu thêm 1 cấp độ phê chuẩn.
Vì vậy PRISM cho phép bạn theo dõi số tiền đầu tư của một điểm bán, nên bạn có thể dự đoán doanh số với mức đầu tư của mỗi điểm bán.
Sử dụng như thế nào 

Trên thẻ gọi khách hàng của PRISM, nhân viên bán hàng lưu đơn đặt hàng mới cho Signage hay POS Material. Sau đó được đưa vào PRISM và trở thành một yêu cầu POS/Signage đợi phê duyệt.

Dĩ nhiên danh sách đầy đủ của POSM trong công ty của bạn đuợc dễ dàng cấu hình trong PRISM, và mỗi loại POSM được lưu những thông tin sau…
   • Giá trị
   • Danh mục (tạm thời/ vĩnh viễn…)
   • Với mỗi nhãn hiệu thuộc POSM
   • Hình ảnh của mỗi sản phẩm
   • Đơn vị tính (cái/ hộp/ bộ)

clip_image007.jpg


Người phê duyệt / giao hàng của POS Material được minh họa như dưới đây.

clip_image008.jpg

      • Cột ngoài cùng bên trái cho phép bạn xem chi tiết của yêu cầu và những hạng mục, số lượng được yêu cầu.

      • Cột thứ 2 là cột phê duyệt
              Biểu tượng “Dấu kiểm” sẽ duyệt yêu cầu này
              Biểu tượng “Dấu mũi tên bên trái” là từ chối yêu cầu
              Biểu tượng “thùng rác” là từ chối / hủy yêu cầu.

     • PRISM theo dõi trạng thái cho POSM và yêu cầu Signage (có thể thấy như ở trên)   
            Treo phê duyệt
            Treo việc giao hàng cho nhân viên bán hàng
            Treo giao hàng cho điểm bán (khách hàng)
            Hoàn tất
            Hủy
Mỗi hành động phê duyệt ở trên được bảo vệ bởi những bảo mật trong PRISM vì vậy chỉ những người có đầy đủ quyền mới thực hiện phê duyệt hay từ chối yêu cầu POSM.

BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.