Tìm kiếm:  
Danh mục địa chỉ ODBC 
VPOP3 Enterprise có thể sử dụng các dữ liệu ODBC như là một nguồn dữ liệu phụ trợ cho dữ liệu LDAP address book của nó, ví dụ như cho phép thu hồi được những thông tin từ dữ liệu tiếp xúc khách hàng.
IMAP4 
VPOP3 Enterprise hỗ trợ IMAP4 email protocol để cho phép những tin nhắn được lưu giữ và được thao tác trên mail server. Điều này giúp cho những đặc tính email backup, hot-desking, shared email accounts… có thể thực hiện được dễ dàng.
Share Message Folders 
VPOP3 Enterprise giúp cho "Access Control List" được mở rộng ra cho cả IMAP4 protocol. Điều này cho phép những thư mục chứa thư có thể được "share" dễ dàng giữa các users. User này có thể chỉ định được cho những users khác những thư mục nào mà họ có thể vào, và như vậy, bạn có thể nói rằng những users nào đó có thể vào một số thư mục mail này của bạn để chỉ được phép đọc mà thôi, và vào một số thư mục mail khác để viết thư v...v...
ODBC Mailing Lists 
VPOP3 Enterprise cho phép bạn xác định mailing lists mà những thành viên trong list này được lưu giữ trong dữ liệu ODBC cần thiết - ví dụ như dữ liệu tiếp xúc khách hàng. Trong phiên bản V2.0.0 và những phiên bản sau này, bạn cũng có thể có những mailing lists tự được xác định trong dữ liệu ODBC.
Hỗ trợ SSL 
VPOP3 Enterprise hỗ trợ SSL trong WebMail/Admin service, cũng như trong lệnh "STARTLS" trên POP3/SMTP và IMAP4 services. Điều này cho phép mail được mã hóa khi nó đi qua mạng nội bộ, giúp ngăn chặn những users không có phận sự không thể sử dụng "packet sniffers" để xâm nhập vào email của những users khác được
Hỗ trợ multiple list servers 
VPOP3 Enterprise cho phép bạn có được những mailing list servers khác nhau mà mỗi server xử lý những mailing lists khác nhau. Điều này rất có lợi khi một VPOP3 server được dùng để xử lý email cho nhiều công ty khác nhau.
Kiểm tra Realtime Black List (RBL) 
VPOP3 Enterprise có thể ứng dụng các dữ liệu external RBL để kiểm tra thư đến qua SMTP, nhằm ngăn chặn những thư rác.
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.