Tìm kiếm:  
Lưu giữ Email 
Bạn có thể ra lệnh cho VPOP3 lưu giữ lại một bản sao của tất cả các thư gởi đi và thư đến trong một "kho lưu trữ" của bạn. Điều này có thể được thực hiện hoặc ngay trên máy tính có cài phần mềm VPOP3, hoặc trên một ổ đĩa có đường dẫn đến mạng network. Những thư được lưu giữ này có thể được tìm kiếm theo từng phân mục như: tiêu đề thư, người gởi, ngày, file đính kèm v...v... và từ "kho lưu trữ" này bạn có thể nhìn thấy toàn bộ các thư mà bạn muốn tìm ra và những thư khác có liên quan, đồng thời bạn cũng có thể chuyển chúng vào một user's mailbox đặc biệt để từ đó tải đến một email client bình thường. Từ "kho lưu trữ" chính, những thư này sau đó sẽ được lưu vào một phương tiện dự phòng, ví dụ như một ổ cứng có thể tháo rời hoặc một CD, đồng thời vẫn được giữ lại trong danh mục chính để những thư này vẫn có thể được tìm thấy trong lần tra cứu sau và bạn sẽ biết được chúng hiện đang nằm trong phương tiện dự phòng nào.
Lọc thư rác 
Hiện tại, VPOP3 đã được cài thêm vào chức năng lọc thư rác rất mạnh. VPOP3 đi kèm với một nguyên bản đã được định dạng trước để tiến hành rất nhiều nhiệm vụ lọc thư rác, ví dụ như realtime DNS blacklists, lọc bayesian, kiểm tra thường xuyên expression, black/white lists v...v... Hoạt động này sẽ giúp chặn lại rất nhiều các thư không muốn nhận, không cho chúng vào hộp thư của bạn, trong khi đó vẫn tiếp tục được định dạng để thực hiện nhiệm vụ lọc thư rác thêm nữa hoặc lọc nội dung thư nếu được yêu cầu.
Các cách thức chuyển giao xác nhận an toàn 
Các cách thức chuyển giao sự xác nhận an toàn. VPOP3 hỗ trợ các cách thức chuyển giao sự xác nhận an toàn ngay cả khi liên lạc với local email clients lẫn khi liên lạc với ISP của bạn (nếu ISP hỗ trợ các cách thức này). Điều này có nghĩa là mật khẩu của bạn sẽ không bị tải lên LAN hoặc lên mạng Internet trong văn bản một cách không cần thiết.
Lọc những files đính kèm theo thư 
VPOP3 hỗ trợ việc lọc các files đính kèm theo thư dựa trên tên file (ví dụ *.PIF, *.SCR v…v…) bằng cách hoặc là chặn toàn bộ các thư đến hoặc là hủy các file đính kèm bị nghi ngờ. VPOP3 sẽ theo dõi các file đính kèm trong các thư bị mã hóa dưới dạng MIME, UUEncoded, BINHEX hoặc MS-TNEF.
Thiết lập chương trình linh hoạt 
VPOP3 cho phép bạn lập nhiều chương trình để có thể tự động nhận và gởi thư của bạn qua Internet. Ví dụ như, bạn có thể dùng VPOP3 để nhận thư cứ mỗi 10 phút một lần trong suốt tuần, nhưng vào cuối tuần thì mỗi 2 giờ một lần. Hoặc bạn có thể dùng VPOP3 để nhận thư từ một ISP account mỗi 10 phút một lần và từ một ISP account khác mỗi giờ một lần.
Hổ trợ On Demand Mail Relay (ODMR) 
VPOP3 có thể nhận thư từ một mail server có hỗ trợ tiêu chuẩn ODMR mới. Tiêu chuẩn này cho phép kết nối SMTP đường vào đã được xác nhận đến những máy tính sử dụng địa chỉ IP động.
Những cách thức kết nối mạng dự phòng 
VPOP3 có thể tự động sử dụng một đường kết nối phụ vào mạng Internet nếu đường kết nối chính bị mất. Chẳng hạn như, bạn có thể có cùng lúc một đường truyền ADSL và một đường truyền kết nối Internet qua điện thoại (dial-up Internet account). VPOP3 được cài đặt cấu hình để có thể tự động kết nối đường truyền dial-up Internet account trong trường hợp đường truyền ADSL không hoạt động.
Hỗ trợ phần mềm "Avast! for VPOP3 virus scanner" 
VPOP3 hiện tại có hỗ trợ phần mềm "Avast! for VPOP3 virus scanner" để giúp quét virus những thư gởi đi và thư đến. "Avast!for VPOP3 virus scanner" có giá rất rẻ, nhưng rất hiệu quả để quét virus. Phần mềm này hợp nhất hoàn toàn với VPOP3 để cho một cấu hình đơn giản và việc sử dụng cũng rất dễ. Khi cần thiết, VPOP3 sẽ tự động tải những phiên bản cập nhật của phần mềm "Avast! for VPOP3" vào trong máy của bạn.
Quản lý dựa trên Web-browser 
Nhờ một Web browser mà VPOP3 có thể được cài đặt cấu hình và bảo quản đầy đủ từ bất cứ một máy tính nào trong LAN (hoặc trên Internet nếu có nhu cầu).
Gởi trực tiếp qua SMTP 
VPOP3 hỗ trợ việc lập lộ trình cho các thư gởi đi một cách trực tiếp bằng cách sử dụng MX records và bỏ qua ISP. Nghĩa là nó có thể được sử dụng với một đường truyền Internet mà đường truyền này không đi kèm với một dịch vụ SMTP relay liên quan nào từ ISP.
Kiểm tra theo dõi thư 
VPOP3 cho phép một user hoặc một mailbox được chỉ định nào đó được nhận những bản sao của tất cả (hoặc một số ngẫu nhiên) các thư đến/ thư đi/ thư trong mạng nội bộ của tất cả (hoặc một số có chọn lọc) các users khác. Chức năng này được sử dụng cho mục đích kiểm tra chất lượng thư hoặc để lưu giữ thư v...v...
Anti-relay protection 
VPOP3 hỗ trợ một số biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng VPOP3 SMTP service trái phép để gởi và nhận thư. Điều này là rất cần thiết bởi vì hiện này có rất nhiều những người gởi thư rác đang sử dụng các mail server không được bảo vệ để gởi và nhận thư mà không được sự cho phép của người quản lý mail server. VPOP3 có thể ngăn chặn được điều này.
Hổ trợ việc kiểm tra tiêu đề thư 
Rất nhiều ISPs sẽ thêm vào những dòng đầu trang thư cho bạn, ví dụ như Gởi đến… hoặc X-RCPT-TO, khi thư của bạn được chuyển đến hộp thư POP3. VPOP3 có thể kiểm tra tùy ý và đọc những dòng đầu thư này để sử dụng cho việc lập lộ trình cho những thư POP3 được gởi đến.
Chữ ký/ Sự xác nhận chung 
VPOP3 có thể thêm vào những đoạn văn bản thông dụng vào cuối thư cho tất cả các thư được gởi đi. Điều này có thể được áp dụng cho các thư cần một sự xác nhận về pháp lý hoặc cho tất cả các loại thư. Trong VPOP3 phiên bản 2.1.2 hoặc những phiên bản về sau, chữ ký cuối thư có thể được thể hiện trong HTML hoặc bằng văn bản thông thường (Trong những phiên bản trước đó, chữ ký chỉ được thể hiện bằng văn bản thường), và có thể được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, bằng cách sử dụng dữ liệu LDAP.
Trả lời thư tự động 
Khi một thư được gởi vào hộp thư, VPOP3 có thể tự động gởi một thư hồi âm đến cho người gởi thư. Thư hồi âm này hoàn toàn có thể được thiết kế theo ý khách hàng, và có cài thêm vào một bộ xử lý có chứa những phương tiện để thay thế nội dung văn bản một cách tự động.
Bạn cũng có thể yêu cầu VPOP3 chạy một chương trình (hoặc một văn bản PERL) bất cứ lúc nào một thư xuất hiện trong hộp thư đã được chỉ định. (nếu thích, bạn có thể quy định một sự hồi âm tự động đã được lập trình sẵn cho mỗi user.)
Những quy tắc về Tải thư 
VPOP3 có thể sử dụng một cú pháp theo quy tắc đơn giản để quyết định liệu có nên tải một thư nào đó xuống từ ISP POP3 account hay không. Người ta cũng có thể sử dụng những quy tắc này để gởi lại thư một lần nữa, xóa thư v…v…
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.