Tìm kiếm:  
InfoCentral- Những đặc điểm chính 
InfoCentral có những đặc điểm sau:
- Danh bạ địa chỉ của công ty được biểu thị trên mạng Internet (online)
- Danh bạ địa chỉ kết nối với hệ thống email của bạn
- Phát hành Invoices và theo dõi việc trả tiền
- Thư viện Online cho việc kiểm soát các tài liệu.
- Email được truy cập qua Web Mail
- Có những chức năng tìm kiếm linh hoạt
- Sắp xếp công việc cho nhân viên
- Calender functions được chia sẻ
- Sắp xếp các cuộc tiếp xúc vào trong bảng phân loại khách hàng.
- Theo dõi tất cả các thông tin cho khách hàng của bạn. InfoCentral giúp bạn cập nhật được tất cả mọi điều diễn ra trong công ty bạn. Mọi thành viên của công ty đều có thể tải thông tin lên trang web, giúp cho việc tìm kiếm thông tin trong công ty bạn được nhanh chóng và hiệu quả hơn.
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.