Tìm kiếm:  
 
Biểu đồ sau đây cho thấy PGP Mail được hoạt động như thế nào, giả sử bạn dùng tên miền của địa chỉ email của bạn là "mycompany.com"

Những vấn đề cần lưu ý khi cài đặt…
  - VPOP3 và PGPMail được cài đặt tại mỗi địa điểm cần sử dụng hệ thống thư tín được mã hóa.
  - Mật mã PGP cá nhân có thể được dùng riêng cho mỗi user, nhưng điều này không cần thiết.
  - PGPMail chỉ cần một cặp key cho mỗi địa điểm (ví dụ một Group Key cho mỗi địa điểm)
  - Nếu đã có sẵn một PGPkey cá nhân, PGPMail sẽ sử dụng key này, nếu không thì sẽ dùng group key.
  - PGPMail có thể được định dạng để không mã hóa thư cho một số địa chỉ email đặc biệt.
  - Mail cũng có thể được giải mã bằng tay, bằng cách sử dụng công cụ PGPTools( được cung cấp cùng với phần mềm PGP).
  - Tất cả các thư được mã hóa theo tiêu chuẩn Internet standard RFC2015.
  - Không chỉ nội dung thư mà cả những file đính kèm cũng được mã hóa.
For specific questions on PGPMail info@hitechsoftware.net
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.