Tìm kiếm:  
 
PGP Mail licences có giá bán tùy theo số mailboxes sẵn có, do đó bạn cần có PGPMail license giống với VPOP3 license. Đơn giá ở đây là US dollar.

Số lượng User Mailboxes Giá (USD)
PGP Mail 5 to 25 user licence US$170
PGP Mail 50 user licence US$250
PGP Mail 100 user licence US$350
PGP Mail 250 user licence US$550
PGP Mail unlimited user licence US$1000


Với những khách hàng mua nhiều license cho nhiều địa điểm khác, bảng giảm giá sau đây được áp dụng...

Số lượng licences cần mua Giảm giá
2 licences được mua cùng lúc 10%
3 hoặc 4 licences được mua cùng lúc 15%
5-10 licences được mua cùng lúc 20%
10 hoặc nhiều hơn 10 licences được mua cùng lúc 25%


Tất cả các users đều được hỗ trợ miễn phí bằng email, support.com
Một phiên bản dùng thử với đầy đủ chức năng hiện đang có sẵn trên trang web của chúng tôi (thời gian có hạn), và một sự hỗ trợ miễn phí đang giành cho tất cả các users (kể cả những users đã đăng ký lẫn users đang dùng thử). Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng thử phần mềm của chúng tôi trước khi quyết định mua.
Sales Queries admin@hitechsoftware.net
Technical Support Queries support@hitechsoftware.net
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.