Tìm kiếm:  
VPOP3 - Vấn đề về OutMail Processor. 
Location     Main administrator mailbox
Situation     When sending outgoing mail
Sender     Mailer_daemon

Giải thích:
Điều này có nghĩa là VPOP3 đã cố gắng chạy OutMail Proprocessor nhưng không thành công. Xin vui lòng kiểm tra lệnh OutMail Preproceesor đã được đánh vào có đúng hay không.
Thông tin thêm: Nếu bạn có nhiều hơn 01 Outmail Preprocessor (ví dụ một phần mềm quét virus và một chương trình PGPMail), thì cũng có thể bạn đang gặp vấn đề với một trong hai chương trình này, do OMPP gây ra. --- Để kiểm tra liệu có vấn đề gì với PGPMail hay không, bạn có thể mở chương trình PGPMail Config và chọn "Refresh system". Nếu có báo lỗi, bạn cần phải sửa những lỗi này trước khi tiếp tục.
VPOP3- Vấn đề về chạy external router 
Location     Main administrator mailbox
Situation     When sending outgoing mail
Sender     Mailer_daemon

Giải thích:
Điều này có nghĩa là VPOP3 đã cố gắng chạy External Router nhưng không thành công. Xin vui lòng kiểm tra lệnh External Router đã được đánh vào có đúng hay không.
Thông tin thêm: Nếu bạn có nhiều hơn 01 External Router (ví dụ một phần mềm quét virus và một chương trình PGPMail), thì cũng có thể bạn đang gặp vấn đề với một trong hai chương trình này, do External gây ra.
Để kiểm tra liệu có vấn đề gì với PGPMail hay không, bạn có thể mở chương trình PGPMail Config và chọn "Refresh system". Nếu có báo lỗi, bạn cần phải sửa những lỗi này trước khi tiếp tục.
Những tin nhắn có kích thước quá lớn bị gởi trả lại, không gởi đi được (Tiêu đề:) 
Location     Main administrator mailbox(and senders mailbox)
Situation     When sending outgoing mail
Sender     PGPMailer

Giải thích:
Điều này có nghĩa là PGPMail đã cố gắng mã hóa thư của bạn nhưng không thành công vì kích thước thư quá lớn. Nếu bạn nhìn vào "General options" trong chương trình PGPMail config, bạn sẽ thấy một tùy chọn giới hạn kích thước tối đa cho một thư được mã hóa . Bạn có thể thay đổi giới hạn này nếu cần thiết
Thông tin thêm: Lưu ý rằng bạn nên giữ một giới hạn cho kích thước tối đa của thư bởi vì những file lớn sẽ tốn rất nhiều thời gian để được mã hóa. Giới hạn thích hợp là 500kb hoặc 1Mb.
Tin nhắn được gởi đến người nhận mà không có mã khóa (Tiêu đề: ) 
Location     Main administrator mailbox
Situation     When sending outgoing mail
Sender     PGPMailer

Giải thích:
PGPMail không thể mã hóa một bức thư vì lý do nào đó. Có thể là do người gởi đã gởi một thư "high priority", và chính điều này đã thông báo cho VPOP3 mail rằng thư này PHẢI ĐƯỢC mã hóa
Thông tin thêm:
Bạn có thể nhìn vào file \\VPOP3\_PGPMail\PGPSummary.LOG để biết thêm nhiều thông tin đặc biệt về nguyên nhân vì sao điều này xảy ra. Màn hình PGPStatus cũng có thể sẽ cho bạn những thông tin vì sao PGPMail không thể mã hóa thư này.
Vấn đề với PGP Key hoặc format message để tạo thư được mã hóa gởi đến 
Location     PGPMail Status Window
Situation     Encrypted mail is passed through to the recipient
Sender     ~

Giải thích:
Nếu bạn nhận được tin nhắn này, có nghĩa là PGPMail đã nhận được một thư mã hóa nhưng không thể giải mã nó. Bạn cần kiểm tra những vấn đề sau:
- Bạn đã có một private key cho địa chỉ email này chưa?
- Key dùng cho địa chỉ này có nằm trong chương trình PGPKeys không?
- PGP key cho địa chỉ email này có bị thay đổi kể từ khi thư được tạo ra không?
- Có phải thư được mã hóa với VPOP3 hoặc một mail client thích ứng với RFC2015 không?(nếu không thì VPOP3 sẽ không nhận dạng được format của thư)
Thông tin thêm:
Khi bạn tạo keys trong PGP, bạn nên sử dụng chương trình PGPMail (bởi vì khi đó keys do bạn tạo ra sẽ được tự động chuyển đến phần mềm PGP keys).
Nếu bạn đã có sẵn keys trong PGP, nhưng chưa có trong PGPMail, bạn cần phải đồng bộ hóa các private keys vào trong PGPMail. Bấm vào một nút trên chương trình PGPMail config để máy tính sẽ làm việc này cho bạn.
Thủ tục đăng ký vô hiệu (GetAllRecpts) 
Location     PGPMail Status Window
Situation     Encrypted mail is passed through to the recipient
Sender     ~

Giải thích:
Nếu bạn nhận được tin nhắn này trên màn hình PGPMail status Window, có nghĩa là bạn đã chọn option "Always deliver to {mailbox}" trên trang VPOP3 In Mail cho tùy chọn mail routing. Thay vì chọn "Always deliver to", hãy chọn "According to recipient", và sau đó lập cổng vào "Accepted domains" cho những địa chỉ email của người sẽ nhận thư từ mailbox đó.
Thông tin thêm:
PGPMail cần tùy chọn "According to recipient" để nó có thể tìm ra được người nhận trên những thư mà VPOP3 chuyển qua nó. Việc chọn "Always deliver to {mailbox}" sẽ làm cho PGPMail không thể tìm thấy được tên người nhận và vì vậy, nó sẽ không thể giải mã thư được.
Câu mật mã của người nhận không tồn tại hoặc không có hiệu lực. 
Location     PGPMail Status Window
Situation     Encrypted mail is passed through to the Main administrator
Sender     Main Administrator

Giải thích:
Nếu bạn nhận được tin nhắn này trên màn hình PGPMail status Window, có nghĩa là PGPMail không thể giải mã một bức thư được gởi đến. Điều này cũng có nghĩa là PGPMail đã có private key cho địa chỉ này, nhưng câu mật mã dùng cho key này không đúng (hoặc private key đó hoàn toàn không xác định được trong PGPMail)
Nếu bạn đã đổi câu mật mã trong phần mềm PGP, bạn cũng phải đổi câu mật mã trong PGPMail giống y như vậy.
Thông tin thêm:
PGPMail cần phải có thông tin về tất cả các private key lưu giữ trong PGPKeys. Nó cũng cần có câu mật mã cho mỗi private key để có thể giải mã tất cả những thư được gởi đến.
Public keys không cần thiết phải được lưu giữ trong PGPMail mà chỉ cần được lưu giữ trong PGPKeys là đủ.
Thư mã hóa gởi đến những tên miền không được nhận diện. 
Location     PGPMail Status Window
Situation     Encrypted mail is passed through to the Main administrator
Sender     Main Administrator

Giải thích:
Nếu bạn nhận được tin nhắn này trên màn hình PGPMail status Window, có nghĩa là PGPMail không thể giải mã một bức thư được gởi đến. Nguyên nhân là do địa chỉ của người nhận không có trong cổng tên miền Local Mail của VPOP3
Thông tin thêm:
Xin vui lòng điền tên miền vào [local mail domains] trên trang Local Mail của VPOP3 để PGPMail có thể giải mã được những thư gởi đến cho địa chỉ này.
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.