Tìm kiếm:  
 
Bạn có thể sử dụng thử miễn phí tất cả các phần mềm của HiTech Support trong vòng 30 ngày. Điều này giúp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm xác định được phần mềm nào sẽ đáp ứng được nhu cầu của họ trước khi quyết định mua nó.
Phần mềm của chúng tôi được giao nhận theo con đường điện tử, và như vậy, chúng tôi không thể biết chắc rằng một licence, nếu bị trả lại, đã có bị sao chép và tiếp tục được sử dụng sau khi trả lại hay không.
Vì lý do này, chúng tôi không chấp thuận bất kỳ một sự hoàn trả sản phẩm nào. Chúng tôi mong rằng quý khách hàng sử dụng thử phần mềm của chúng tôi trước khi mua và chỉ mua phần mềm nếu nó đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng.
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.