Tìm kiếm:  
 
PGPMail có thể hoạt động trên email server VPOP3 thông dụng. Bạn có thể tải một bản demo của phần mềm này từ trang Web PSCS. PGPMail có thể hoạt động được với cả VPOP3v1.5 lẫn VPOP3v2.
PGPMail cũng sử dụng phần mềm miễn phí PGP. Bạn cần phải tải và cài đặt phần mềm này vào máy tính mà bạn đang chạy VPOP3 (Phần mềm PGP không nằm trong phần mềm PGPMail - Bạn phải tải phần mềm này riêng biệt).
Hiện đang có sẵn rất nhiều phiên bản của PGP. Phần mềm PGPMail hiện tại muốn hoạt động được cần phải có phiên bản PGPv8.1. Bạn có thể tải phiên bản này trực tiếp từ đường dẫn ở cuối trang này.
Related Links
PSCS Web site http://www.pscs.co.uk
PGP Download link http://www.pgp.com/downloads/freeware/index.html
BACK            

Bản quyền © 2007. Thiết kế bởi Công ty TNHH phần mềm Hải Triều.